Kupujete starožitnosti? Zajímejte se o původ zboží

Vydáno: 13. dubna 2018 - ČOI

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 kontrolovala prodeje předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek. Během dvou měsíců provedla kontroly v 71 starožitnictvích, prodejních galeriích, bazarech a dalších provozovnách, které nabízí starožitné zboží. Porušení právních předpisů zjistila ve 46 případech, což je téměř 65 % pochybení.

Prodejci nejčastěji nakupovali nebo přijímali zboží bez toho, aby došlo k identifikace klienta, který toto zboží prodával „Za relativně krátkou dobu dvou měsíců, po které kontrolní akce probíhala, byl zjištěn poměrně vysoký počet porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z těchto důvodů plánuje Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2018,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.       

Česká obchodní inspekce v období od 1. listopadu do 31. prosince 2017 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování podmínek při zprostředkování prodeje a prodeji předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek ze strany povinných osob (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Kontroly byly zaměřeny na to, jakým způsobem tyto osoby dodržují zákonné povinnosti a zda ověřují, od koho předmět vykoupili.

Celkem bylo v rámci této kontrolní akce provedeno 71 kontrol a ve 46 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů, což představuje 64,8 %.

Ve 42 případech obchodník porušil povinnost identifikovat osobu, která mu prodala anebo předala kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, použité zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje.


Zdroj: ČOI

Reklama


SLEVY A SOUTĚŽEZAJÍMAVÉ AKCE