Údaje na visačce textilu nemusí odpovídat skutečnosti

Vydáno: 27. dubna 2017 - ČOI

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na podmínky dodržování zákonů při prodeji textilních výrobků. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti, která souvisí s materiálovým složením textilních výrobků. Z celkového počtu 117 provedených kontrol zjistila porušení právních předpisů při 60 kontrolách.

Česká obchodní inspekce ke konci roku 2017 provedla 117 kontrol, při nichž byly ověřovány podmínky prodeje textilu a textilních výrobků. Důraz byl kladen především na dodržování povinností vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

 „Výsledky kontrol prokázaly, že obchodník záměrně nebo z nedbalosti deklaruje nesprávné, nepřesné nebo zavádějící informace o materiálovém složení výrobku a procentuálního podílu jednotlivých vláken. ČOI odebrala k odbornému posouzení 35 vzorků textilních výrobků. U 32 vzorků textilních výrobků pak bylo odborným posouzení zjištěno, že jejich skutečné materiálové složení neodpovídá informacím uvedeným na výrobcích,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V rámci kontroly se ČOI zaměřila také na dodržování dalších právních předpisů. Celkem došlo k porušení zákonů při 60 kontrolách (51,3 %). Z tohoto počtu se 52 případů týkalo porušení nařízení EU o materiálovém složení textilních výrobků, kdy například prodávané výrobky nebyly viditelně a srozumitelně označeny, byly uvedeny nepravdivé informace o složení materiálu textilního výrobku nebo informace o složení materiálu textilního výrobku byly pouze v cizím jazyce.


Zdroj: ČOI

Reklama


SLEVY A SOUTĚŽEZAJÍMAVÉ AKCE