Z 215 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo pět

Vydáno: 26. dubna 2018 - ČOI

V březnu zkontrolovala Česká obchodní inspekce jakost 215 vzorků pohonných hmot. Stanoveným požadavkům nevyhovělo 5 vzorků, což je téměř o 1,5 % zhoršení kvality než v měsíci únoru.

Česká obchodní inspekce sledovala v měsíci březnu jakost pohonných hmot na území České republiky. Z celkového počtu 215 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 5 kontrolovaných vzorků.

Kontrolou prošlo celkem 102 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 48,5°C, u druhého vzorku 52,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C).

V případě automobilových benzinů prošlo kontrolou 84 vzorků. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly ve dvou případech v jakostním parametru „Kyslíkaté látky a kyslík – kyslík výpočtem“. Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 3,32% m/m a 3,42% m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 2,9% m/m). Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Destilační zkouška – konec destilace“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 218,8°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0°C).

Oproti měsíci únoru 2018, kdy vyhověly všechny vzorky automobilových benzinů, bylo zaznamenáno zhoršení u vzorků automobilových benzinů z 0,0% na 3,6%. Dále došlo k mírnému zhoršení u vzorků motorové nafty z 1,9% na 2,0%, kdy v měsíci únoru nevyhověly 2 vzorky motorové nafty.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v březnu 2018 oproti únoru 2018, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,9 % na 2,3 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Poznámka: Kontrola kvality pohonných hmot byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.


Zdroj: ČOI

Reklama


SLEVY A SOUTĚŽEZAJÍMAVÉ AKCE